A 722
A 9 - Feilitzsch
   
   
    E 441 Vor der Wiedervereinigung war die heutige
    A 72 im Bereich Hof als A 722 beschildert
   
   
1     0,0  
 
    - DREIECK BAYERISCHES VOGTLAND <  Nürnberg A 9 Leipzig  >
         
 
  3
2     3,3     - HOF - NORD
        A 72
        ]   [ 6 Talbrücke Sächsische Saale  250 m
         
 
     
3     8,9     - HOF / TÖPEN
            5
4     14,2   - DREIECK HOCHFRANKEN <  Regensburg A 93
            2
       
 
    - Bundesgrenze D-DDR
       
    A 72
       
    Plauen