A 602
TRIER - A 1
   
   
    Trierer Zubringer / Abzweig Trier / Moseltalautobahn
     
     
    E 44: Trier-Ehrang - AD Moseltal
   
   
    Trier
     
    B 49
 
 
A   A
 
     
 
  0,3
1     3,0 ]   [ - TRIER - VERTEILERKREIS  Hochbrücke Trier  250 m
          3
      (6)   - TRIER - RUWER ?
       
 
  2
2     8,1       - TRIER - EHRANG <  L 151 Hermeskeil A 64a Luxembourg  >
          2
3     9,6   - KENN
          2
4     11,3   - SCHWEICH
         
        ]   [ 1 Hangbrücke Schweich  670 m
       
 
 
4
    12,5
  - DREIECK MOSELTAL <  Saarbrücken A 1 Daun  >
     
Textfeld: 12,9
  0,4
   
    L 145
     
    Longuich
                       
  – – – – – – – –                      
  [1] Fixpunkt (km 0,0): B 49, Kreuzung Kaiser-Wilhelm-Brücke / Bitburger Straße (B 51)